About Izgara Restaurant Finchley
Izgara Finchley Restaurant Ocakbasi11 Hendon Lane Finchley,London, N3 1RT
Tel: 020 8371 8282

Opening Hours
12.00 Noon - 12 Midnight
Seven Days a Week


View Larger Map

11 Hendon Lane Finchley,London, N3 1RT www.izgararestaurant.net

Tel: 020 8371 8282